Ställningstagande: Fråga om F-skatt när tillstånd att vistas i Sverige saknas

Om Migrationsverket beslutar att avslå ansökan om asyl har sökanden inte längre rätt att lagligen vistas i Sverige efter att beslutet vunnit laga kraft och ett godkännande för F-skatt ska då återkallas. Om beslutet om uppehållstillstånd överklagas har sökanden emellertid rätt att fortsatt vistas här i landet under den tid överklagandet prövas. Därmed kan kraven på yrkesmässighet för en redan påbörjad näringsverksamhet anses uppfyllda även under tiden för domstolsprövningen.
Source: Rättslig vägledning