Ställningstagande: Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner

Ställningstagandet Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner har uppdaterats med anledning av HFD-dom 406-20.
Source: Rättslig vägledning