Ställningstagande: Förmedling av tjänster i eget eller i annans namn

Med anledning av ställningstagandet så har sidan Vem är skattskyldig? uppdaterats när det gäller förmedling i eget namn.
Source: Rättslig vägledning