Ställningstagande: Förmedling av tjänster i eget eller i annans namn, mervärdesskatt och ställningstagande Förmedling av varor i annans namn för dennes räkning, mervärdesskatt

Sidan om beskattningsland förmedlingstjänster har uppdaterats med anledning av två nya ställningstagande.
Source: Rättslig vägledning