Ställningstagande: Förmån av taxiresor under en pandemi

Förmånen värderas till motsvarande kostnad för kollektivtrafik. Det är även detta värde som ska användas vid beräkningen av skatteavdrag.
Source: Rättslig vägledning