Ställningstagande: Förmån av laddstation vid bostaden för förmånsbil

En fast laddstation utgör en separat utrustning som är fristående från en eventuell bilförmån. Men en löstagbar laddstation eller laddkabel är extrautrustning som ska tas med vid beräkning av förmånsvärdet för bilen.
Source: Rättslig vägledning