Ställningstagande: Förevisning av naturområden

Sidan Förevisning av djurparker och naturområden har uppdaterats efter att ställningstagandet om förevisning av naturområden har uppdaterats. Åkermark kan ses som naturområde om det normalt inte används för odling.
Source: Rättslig vägledning