Ställningstagande: Företagsrekonstruktion utgör i vissa situationer grund för befrielse från tilläggsavgift

Ett beslut om företagsrekonstruktion utgör inte skäl för befrielse från skyldigheten att betala trängselskatt. Skatteverket anser dock att det finns skäl för befrielse från en tilläggsavgift, om fordonsägaren på grund av en företagsrekonstruktion är förhindrad att betala den trängselskatt som givit upphov till tilläggsavgiften.
Source: Rättslig vägledning