Ställningstagande: Förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt

Source: Rättslig vägledning