Ställningstagande: Fakturering och redovisning av vouchrar

Den 1 januari 2019 införs regler som rör vouchrar i ML. Det införs bl.a. specialregler för redovisning av utgående och ingående skatt för överlåtelse av enfunktionsvouchrar, som gäller för den som har faktureringsmetoden
Source: Rättslig vägledning