Ställningstagande: Ett tillfälligt anstånd kan återkallas till den del som betalningsansvaret har satts ner genom ett beslut om offentligt ackord

Source: Rättslig vägledning