Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme

Ställningstagandet är en omarbetning av ett tidigare ställningstagande från 2018. Ställningstagandet har kompletterats och uppdaterats. Med anledning av det nya ställningstagandet har sidan Förvärv i verksamheten uppdaterats.
Source: Rättslig vägledning