Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten

Avdragsförbudet för stadigvarande bostad kan vara tillämpligt även om hyresvärdens tillhandahållande av el, gas eller vatten är skattepliktigt.
Source: Rättslig vägledning