Ställningstagande: En hyresvärd ska anses överföra el som denne låter ingå ospecificerad i hyran

Ställningstagandet gäller frågan om en skattskyldig hyresvärd vid tillämpningen av 11 kap. 7 § första stycket 1 LSE ska anses ha överfört sådan el som denne låtit ingå ospecificerad i hyran eller om denne ska anses ha förbrukat elen.
Source: Rättslig vägledning