Ställningstagande: Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – försvunnet eget kapital i handelsbolag

Bedömning av om ett handelsbolag är i ekonomiska svårigheter.
Source: Rättslig vägledning