Ställningstagande: Efter en nedsättning genom ett beslut om ett offentligt ackord kan ett tillfälligt anstånd beviljas med det belopp som den skattskyldiga fortfarande har en betalningsskyldighet för

Source: Rättslig vägledning