Ställningstagande: Det tidigare ställningstagandet ”Svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist enligt skatteavtal” ska inte längre tillämpas

Svenska värdepappersfonder och specialfonder anses ha hemvist enligt skatteavtal. Det innebär att hemvistintyg kan utfärdas för dem. Sidan Article 4 Resident har uppdaterats.
Source: Rättslig vägledning