Ställningstagande: Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet

Rättslig vägledning, sidan om mervärdesskattelagens fastighetsbegrepp har uppdaterats med anledning av ett uppdaterat ställningstagande.
Source: Rättslig vägledning