Ställningstagande: Den uttalade kopplingen till inkomstskatten vid bedömningen av om en verksamhet bedrivs självständigt har tagits bort

Bedömningen ska grundas på vad som sägs i 4 kap. 1 § första stycket ML.
Source: Rättslig vägledning