Ställningstagande: Den som förfogar över den utrustning i datorhallen som elen förbrukas i ska anses förbruka elen

Ställningstagandet gäller datorhallar där flera företag utövar verksamhet.
Source: Rättslig vägledning