Ställningstagande: Delvis befrielse från skattetillägg vid tillgång till kontrolluppgift från utlandet

Automatiska kontrolluppgifter från utlandet utgör inte avstämningsuppgifter. Skatteverket ska delvis befria från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i inkomstslaget kapital framgår av en automatisk kontrolluppgift från utlandet.
Source: Rättslig vägledning