Ställningstagande: Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av uppgifter från Tullverket om import

Uppgifter från Tullverket om import utgör inte avstämningsuppgifter. Om en oriktig uppgift framgår av uppgifter från Tullverket om import ska Skatteverket i vissa fall delvis befria från ett fullt skattetillägg.
Source: Rättslig vägledning