Ställningstagande: coronakrisen och byte av redovisningsmetod

Skatteverket anser att den rådande situationen med coronakrisen är en sådan extraordinär omständighet som medför att ett byte från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden kan accepteras.
Source: Rättslig vägledning