Ställningstagande: Coronakrisen och ändring till redovisningsperioden ett beskattningsår

Med hänsyn till den rådande situationen under coronakrisen anser Skatteverket att kravet på att inga mervärdesskattedeklarationer får ha mottagits eller lämnats kan frångås.
Source: Rättslig vägledning