Ställningstagande: Bytestransaktioner

Sidan om Varureturer och byten har uppdaterats med anledning av ställningstagandet.
Source: Rättslig vägledning