Ställningstagande: Brister i fakturans innehåll

I ett nytt ställningstagande utvecklar Skatteverket sin syn på vad som gäller när det finns brister i en faktura.
Source: Rättslig vägledning