Ställningstagande: Bilförmån- nya miljöbilar våren 2020

Skatteverket har i ett ställningstagande kompletterat det allmänna rådet, SKV A 2019:27 avsnitt 2.3, med nya miljöbilar som tillkommit under våren 2020.
Source: Rättslig vägledning