Ställningstagande: Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätt lastbil beskattningsår 2019

Arbetsgivare som har anställda som använder en lätt lastbil för privatkörning kan efter ansökan få ett beslut om nedsatt förmånsvärde, ett s.k. justerat förmånsvärde. En sådan förmån bör från och med beskattningsår 2019 normalt värderas till motsvarande 60 procent av lastbilens ordinarie förmånsvärde.
Source: Rättslig vägledning