Ställningstagande: Betalning för trängselskattförmån

Om den anställda först betalar ett belopp motsvarande hela trängselskattebeloppet till arbetsgivaren och sedan återfår den del som avser tjänstekörningar, medför det inga skattekonsekvenser.
Source: Rättslig vägledning