Ställningstagande: Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz

En person som saknar arbetstillstånd har inte något behov av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning eftersom det inte ska finnas några arbetsinkomster att dra skatt från.
Source: Rättslig vägledning