Ställningstagande: Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner

Skatteverket bedömer att utbetalningar från EU:s medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz är socialförsäkringspension när de hör till en lagstiftning som skriftligen anmälts enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 883/2004.
Source: Rättslig vägledning