Ställningstagande: Beskattning av tillfällig varuförsäljning

Tillfällig varuförsäljning som inte är näringsverksamhet bör redovisas under inkomst av tjänst.
Source: Rättslig vägledning