Ställningstagande: Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare – Periodiseringsfond

Obegränsat skattskyldiga delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, som är hemmahörande i en stat inom EES, får göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond och ska återföra avdraget enligt samma principer som gäller för delägare i svenska handelsbolag.
Source: Rättslig vägledning