Ställningstagande: Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare – Expansionsfond och räntefördelning

Obegränsat skattskyldiga fysiska personer som är delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, som är hemmahörande i en stat inom EES, får göra avdrag för avsättning till expansionsfond och ska återföra avdrag till expansionsfond samt göra räntefördelning enligt samma principer som gäller för delägare i svenska handelsbolag.
Source: Rättslig vägledning