Ställningstagande: Beräkning och fastställelse av underskott i näringsverksamhet efter ägarförändring m.m.

Ett utrullat underskott som omfattas av en koncernbidragsspärr ingår i det underskott av näringsverksamhet som ska beräknas och fastställas vid den årliga beskattningen. Om det finns något hinder mot att nyttja underskottet prövas påföljande beskattningsår.
Source: Rättslig vägledning