Ställningstagande: Beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse för konstnärer som samtidigt inte är skattskyldiga för omsättning av konstverk

Skatteverket anser att även försäljning av konstverk för vilka konstnären inte skattskyldig för ska tas med vid beräkningen av omsättningsgränsen.
Source: Rättslig vägledning