Ställningstagande: Beräkning av kvarstående negativt räntenetto när avdragsutrymmet inte kan utnyttjas helt eftersom annat företag i intressegemenskapen tillämpar förenklingsregeln

Skillnaden mellan avdragsutrymmet och det faktiska avdraget för negativt räntenetto får inte sparas som kvarstående negativt räntenetto. Kvarstående negativt räntenetto för ett beskattningsår beräknas till det belopp som det negativa räntenettot överstiger avdragsutrymmet med.
Source: Rättslig vägledning