Ställningstagande: Beräkning av arbetskostnad vid rutavdrag för flyttjänster

Skattereduktion för flyttjänster medges med 50 procent av arbetskostnaden. Med arbetskostnad menas i detta sammanhang utbetalad lön per timme uppräknat med 250 procent plus moms.
Source: Rättslig vägledning