Ställningstagande: Begreppet utländsk juridisk person – rekvisitet att enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa

Syftet med rekvisitet är att klargöra att associationen ska kunna äga egna tillgångar och ha en egen förmögenhetsmassa som är avskild från eventuella delägares förmögenhet.
Source: Rättslig vägledning