Ställningstagande: Begreppet stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet

Ställningstagandet redogör för och förtydligar Skatteverkets uppfattning om vad kravet på stadigvarande användning avser vid uthyrning av lokaler.
Source: Rättslig vägledning