Ställningstagande: Begreppet ägare och rätten att beräkna gränsbelopp enligt 57 kap. 11 § IL

Med uttrycket ägare i 57 kap. 11 § IL avses det civilrättsliga begreppet. Den skattmässiga avyttringen behöver därför inte sammanfalla med den civilrättsliga äganderättsövergången.
Source: Rättslig vägledning