Ställningstagande: Befrielse från tilläggsavgift vid fel hos betalningsförmedlare

Om fel hos en betalningsförmedlare medför att en gjord betalning av trängselskatt försenas kan detta vara skäl för befrielse från tilläggsavgift.
Source: Rättslig vägledning