Ställningstagande: Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt vid tillfällig registrering i samband med export

Skatteverket anser att det saknas laglig grund att befria från en tilläggsavgift som tagits ut för att ägaren till en tillfälligt registrerad bil som ska exporteras inte nåtts av skattebeslutet.
Source: Rättslig vägledning