Ställningstagande: Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt när den skattskyldige avlidit

Skatteverket anser att det kan finnas skäl att befria från en tilläggsavgift för trängselskatt som tagits ut efter att den skattskyldige har avlidit.
Source: Rättslig vägledning