Ställningstagande: Befrielse av fastighetsavgift vid vissa förändringar av fastigheten

För en nybyggd bostadsbyggnad med tillhörande tomtmark på en småhusenhet betalas ingen fastighetsavgift de första femton åren. Om byggnaden väl har kvalificerat sig för avgiftsbefrielse så kvarstår befrielsen för marken även om byggnadsvärdet vid en senare taxering understiger 50 000 kronor.
Source: Rättslig vägledning