Ställningstagande: Avräkning av utländsk skatt när inkomsten beskattas vid olika tidpunkter respektive när resultatberäkningen för ett fast driftställe i utlandet skiljer sig åt mellan Sverige och det andra landet

Det finns olika saker som ska beaktas när avräkning medges beroende på om det är en enstaka utländsk inkomst som beskattas vid olika tidpunkter jämfört med om det skattepliktiga resultatet för ett fast driftställe skiljer sig åt mellan länderna.
Source: Rättslig vägledning