Ställningstagande: Avgifter vid kortbetalningar

Årsavgifter till kortutgivare och ersättning till kortinlösare är omsättningar för betaltjänster som omfattas av undantag från skatteplikt. Avgifter mellan kortutgivare och kortinlösare, s.k. mellanbanksavgift, är däremot inte omsättningar.
Source: Rättslig vägledning