Ställningstagande: Avdragsrätt vid inköp och installation m.m. av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el

Det som styr avdragsrätten för inköp och installation av en solcellsanläggning som monterats utanpå en byggnad som utgör stadigvarande bostad är vad den egenproducerade elen kommer att användas till.
Source: Rättslig vägledning