Ställningstagande: Avdragsrätt för mervärdesskatt vid inköp och installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el

Ställningstagandet har kompletterats med fall där en fastighetsägare använder solcellsanläggningen till att sälja el till sina hyresgäster.
Source: Rättslig vägledning