Ställningstagande: Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet

Avdrag är möjligt om investeringen är nödvändig, eller har påtaglig nytta, för den ekonomiska verksamheten.
Source: Rättslig vägledning